Bestuursleden

Paul Bosmans

VOORZITTER

Laurens Narraina

Laurens Narraina

PENNINGMEESTER

Els Van Binnebeek

Els Van Binnebeek

SECRETARESSE

Els Nijssen

Els Nijssen

BESTUURSLID

Cantuva bestuursleden

Pascale De Coster

WEBDESIGN

Artistieke leiding

Marc Verboomen

DIRIGENT

Programmatie

Mia Fransen